Onzekerheidsmarge
Omvang populatie:
Omvang steekproef:
Percentage in de steekproef:
Onzekerheidsmarge:
Ondergrens betrouw-
baarheidsinterval:
Bovengrens betrouw-
baarheidsinterval: