Omvang van de steekproef
Omvang van de populatie:
Maximale onzekerheidsmarge
Populatiepercentage:
Omvang steekproef: